I. Instructional Materials Available

192. Palay Check System [ 9-2008/flyer]
191. Soil Fertility Made Simple [ 9-2008/flyer]
190. Patubig sa Bukid [ 9-2008/flyer]
189. Crop Establishment [ 9-2008/flyer]
188. Minus One Element Technique (MOET) [ 9-2008/flyer]
187. Rice Straw Composting [ 9-2008/flyer]
186. FIELDS [ 9-2008/flyer]
185. FIELDS sticker [ 9-2008/flyer]
184. Guiya sa Pagtanom nin Gulay [ 6-2008/brochure]
183. Rice Black Bug (reprint) [ 4-2008/flyer]
182. Hybrid Rice (reprint) [ 4-2008/flyer]
181. Tekno Bareta on Talbos ng Mais [3-2008/flyer]
180. Tekno Bareta on Mycotoxin [3-2008/flyer]
179. Pinyang Queen (Bikol version) [1-2008/brochure]
178. Pili Grafting [6-2007/pamphlet]
177. Rice Black Bug [6-2007/flip chart]
176. Pili [4-2007/brochure]
176. Bio Intensive Gardening [4- 2007/pamphlet]
175. Bio-N Paano Ginagmit? [5-2007/flyer]
174. Paggawa ng Kompos [5-2007/brochure]
173. Dayami sticker [6-2007/sticker]
172. Queen Pineapple promotional flyer [5-2007/flyer]
171. Pinyang Queen (in Filipino) [5-2007/brochure]
170. Wayawaya [2- 2007/flyer]
169. Rice and Corn caravan Info Kit [2- 2007/info kit]
168. Rice Industry fact sheet [2- 2007/flyer]
167. Corn Industry fact sheet [2- 2007/flyer]
166. Wayawaya (Corn Planthopper) [2- 2007/flyer]
165. Agri Kalikasan Sticker [2- 2007/sticker]
164. Teknolohiya sa Produksyon ng Hybrid Rice [1- 2007/pamphlet]
163. Queen Pineapple [10- 2006/brochure]
162. Tekno Bareta MOET [11- 2006/ flyer]
161. Tekno Bareta Bacterial Blight [12- 2006 / flyer]
160. Gabay sa Produksiyon nin Kamoteng Kahoy [7- 2006/pamphlet]
159. Bio Intensive Gardening [7- 2006/pamphlet]
158. Mangga [7- 2006/brochure]
157. Pili Recipes [8- 2006/brochure]
156. Brontispa Coconut Beetle [1- 2006/flyer]
155. Bird Flu [2- 2006/poster]
154. Bird Flu [3- 2006/flyer]
153. Rice Black Bug [4- 2006/flyer ]
152. Batag (Banana) [1 -2005/comics]
151. AgriBareta (December 2004 issue) [1 -2005/flyer]
150. AgriBareta (January 2005 issue) [2-2005/flyer]
149. AgriBareta (February 2005 issue) [3-2005/flyer]
148. AgriBareta (March 2005 issue) [4-2005/flyer]
147. AgriBareta (April 2005 issue) [5-2005/flyer]
146. AgriBareta (May 2005 issue) 6-2005 /flyer]
145. Tekno Bareta Tipid Abono [4-2005/flyer]
144. Tekno Bareta Pagmanehar kan Rice Black Bug [12-2005/flyer]
143. Tekno Bareta BIO-N [1- 2004/ flyer]
142. Pili grafting (reprint) [2 -2004/ flyer]
141. Guiya sa Pagtanom nin Gulay [6 -2004/ brochure]
140. UMAsenso newsletter [10-2004/magazine]
139. AgriBareta (October 2004 issue) [11-2004/flyer]
138. AgriBareta (November 2004 issue) [12-2004/flyer]
137. Pagmanehar kan Mycotoxins [12-2004 / flyer]
136. Teknolohiya sa Produksiyon ng Hybrid Rice [12-2004/ flyer]
135. Pinagsama-samang Paraan sa Pagpuksa sa Peste ng Palay [12-2004/ flyer]
134. Babala sa Cadang-cadang 12-2004 poster
133. Gumawa ng Sariling Binhi at Variety at Variety ng Mais 1-2003 /flyer
132. Tekno Bareta - Yam Production 1-2003 flyer
131. Queen Pineapple 2003 2-2003 promotional flyer
130. Mga Dapat Maaraman sa Rabis (reprint) 3-2003 pamphlet
129. Meat Processing and Recipes 6-2003 booklet
128. CBRMP Info Kit 9-2003 jacket
127. Tamang Pag-ataman nin Manok 9-2003 flyer na Sasso
126. Madaling Pagguibo nin Compost 9-2003 flyer
125. Pag-ataman nin Kanding sa Niyugan 9-2003 flyer
124. Teknolohiya sa Pagguibo nin Atsarang 9-2003 flyer Doot
123. Guiya sa Pag-ataman nin Patabaon 9-2003 flyer na Baka
122. Tamang Pagmanehar asin Pagsaray 9-2003 flyer kan Inaning Gulay
121. Soils Laboratory Handbook 10-2003 booklet
120. Nursery Management 11-2003 flyer
119. Guiya sa Pagtanom nin Gulay 12-2003 brochure
118. Tekno Bareta - Paagui sa Paggamit kan Weed Control Action Indicator 1-2002 flyer
117. Integrated Pest Management Asian Corn Borer 2002 pamphlet
116. Trichogramma - Biological Control Corn Borer 2002 pamphlet
115. Teknolohiya sa Produksyon ng Hybrid Rice 2002 pamphlet
114. Pili Recipes 2002 brochure
113. Use of Certified Seeds (50% discount) 2002 mini poster
112. Mga Helang nin Batag 2002 Brochure
111. Mga Dapat Maaraman sa BT Corn 2002 flyer
110. Storage of Grains and Seeds 2002 pamphlet
109. Tekno Bareta - Paghahanda sa El Niño 2002 flyer
108. Pagkontrol nin Patubig 2002 flyer
107. Albay Breeding Station 2002 pamphlet
106. Poster-Calendar on Rabies-Free Bicol 2002 poster/calendar
105. Poster on FMD-free 2004 2002 poster
104. Magproducir nin Sadiring Banhi nin Mais 2002 flyer
103. Bicol Agri Buyers, Suppliers Directory 6-2001 brochure
102. Pili Bicol's Flagship Commodity (reprint) 5-2001 brochure
101. Pagtanim ng Mangga 6-2001 brochure
100. Pagkontrol nin Rice Black Bug 6-2001 mini-poster
99. Tekno Bareta on Tamang Pagmanehar nin Patubig 10-2001 bulletin
98. Soil Amelioration 11-2001 flyer
97. Balanced Fertilization Strategy 11-2001 flyer
96. ACEF Flyer 11-2001 flyer
95. FMD Maiiwasan 11-2001 poster
94. Poster Calendar Rabies 12-2001 calendar
93. Raising Sasso Chickens 12-2001 flyer
92. Duck Raising 10-2000 flyer
91. Guiya sa Pag-ataman nin Patabaon na Baka 10-2000 flyer
90. Pag-ataman nin Kanding sa Niyugan 10-2000 flyer
89. Tamang Pagmanehar asin Pagsaray kan Inaning Gulay 10-2000 flyer
88. Tamang Pagsaray nin Paroy asin Mais 10-2000 Bulletin
87. Pagmanehar nin Rice Black Bug 11-2000 Bulletin
86. Ano an Mangyayari sa Paroy na Ginamitan nin Biotech 11-2000 bulletin
85. Pa'no Giniguibo an Pili Grafting (Reprint) 11-2000 flyer
84. Gabay sa Matagumpay na Produksiyon ng Pinyang Queen (reprint) 12-2000 brochure
83. Tekno Bareta Tamang Pagmanehar asin Pagsaray nin Paroy 1-2000 bulletin
82. Tekno Bareta Sorjan Farming 1-2000 bulletin
81. Post harvest Technology for Rice 2-2000 flyer
80. Rice Seed System Action Program 5-2000 flyer
79. Agrikulturang Makamasa Mais 5-2000 booklet
78. Pagpadakul nin Purong Banhi 5-2000 flyer
77. Advantages of Using Certified Seeds (bikol version) 7-2000 poster
76. Regional Carabao Breeding Center 7-2000 flyer
75. Mga Tamang Paagui sa Paglinig asin Pagdisimpekta kan kulungan Hayop 7-2000 flyer
74. Agri Fiesta Info Kit 9-2000 Kit
73. Bicol Agriculture Profile 9-2000 Brochure
72. Poultry Raising 9-2000 flyer
71. Sweet pepper Production 9-2000 flyer
70. Pa'no Guiniguibo an Pili Grafting 5-1999 flyer
69. Gabay sa Matagumpay na Produksiyon ng Pinyang Queen (reprint) 4-l999 brochure
68. Trichogramma Biological na Pag-kontrol nin Corn Borer 9-1999 flyer
67. Bicol Agricultural Profile 8-1999 brochure
66. Tekno Bareta Pagkontrol nin Tungro 8-1999 bulletin
65. Pili Bicol's Flagship Commodity 8-1999 flyer
64. SRA stickers 1-l998 sticker
63. Gabay sa Matagumpay na Produksiyon ng Pinyang Queen 10-l998 brochure
62. Tekno Bareta No. 7 Pag-ataman nin Bangus asin lapu-lapu sa netcage 8-l998 bulletin
61. Tekno Bareta No. 8 Estratehiya sa Balanseng Pag-laag nin Abono 9-l998 bulletin
60. Mga Dapat Maaraman Manonongod sa La Nina 9-l998 brochure
59. Tekno Bareta No. 9 Paghahanda sa La Nina 10-l998 bulletin
58. Tekno Bareta No. 10 Ano an Fish Kill? 11-l998 bulletin
57. Guiya sa Pagtanom nin Gulay (reprint) 11-l998 brochure
56. Tamang Paggamit asin Pagmanehar nin Pestisidyo 12-l998 brochure
55. STW Ano ini? 7-l997 flyer
54. Tekno Bareta No. 1 Use of 40 kg Seeds 6-l997 Bulletin
53. Tekno Bareta No. 2 Pesting Kino Pa'no Mapuho 7-l997 Bulletin
52. Tekno Bareta No. 3 Mga Dapat Maaraman Manonongod sa Locust 7-l997 Bulletin
51. Tekno Bareta No. 4 Mulching Ano Ini? 7-l997 Bulletin
50. Tekno Bareta Vol. 1 No. 1 Livestock Animal Health 8-l997 Bulletin
49. Tekno Bareta Vol. 1 No. 2 Silage 8-l997 Bulletin
48. Field Manual on El Nino 9-l997 brochure
47. Guiya sa Pagtanom nin Gulay 9-l997 brochure
46. SFR Small Farm Reservoir 9-l997 flyer
45. Pa'no Guiniguibo an Pili Grafting 11-l997 flyer
44. Mga Dapat Malaman Tungkol sa Ilegal na Pangingisda 11-l997 brochure
43. Gintong Ani Envelope 11-l997 envelope
42. Teknolohiyang Dry Seeding ng Palay (Filipino & Bikol version) 12-l997 brochure
41. Mga Dapat Maaraman Manonongod sa Rabies 6-l996 flyer
40. Poster on FMD 7-l996 poster
39. Poster on Rabies 8-l996 poster
38. Kalendaryo at Gabay sa Pagtatanim 2-l996 poster/calendar
37. 9 na Paagui sa Pagpadakul nin Mais l996 flyer
36. Bicol Rice Production Technoguide 3-l995 brochure
35. 41st National Farm Youth Celebration 5-l995 flyer
34. Four Banner Program (Rice & Corn) 1995 flyer
33. Four Banner Program (HVCC) 1995 flyer
32. Four Banner Program (Livestock) 1995 flyer
31. Four Banner Program (Fisheries) 1995 flyer
30. Sell Bicol Program (Mango, Pili, Seaweeds, Pineapple, Anthurium) 1995 flyer
29. Mga Dapat Malaman Tungkol sa FMD 1995 flyer
28. Wastong Pag-Ani at Pag-imbak ng Mangga 5-l995 flyer
27. DA RFU 5 Annual Report l995
26. Queen Pineapple Bicol's Most Promising Industry 1-l994 flyer
25. FSP Komiks Vol. 1 No.2 Buhay sa Baybaying Dagat 12-l994 comics
24. Poster on FSP l994 poster
23. Poster on bantay Dagat l994 poster
22. l994 Search for Biggest Pili Fruits 1994 poster
21. Guiya sa Pag-ataman asin Pagpadakul nin Tilapia sa Fishpond l994 flyer
20. Bicol Agricultural Profile l994 l994 brochure
19. FSP Komiks Vol. 1 No.1 Sa Likod ng Maitim na Ulap 12-l993 comics
18. Mga Guiya sa Pag-ataman nin Patabaon na Baka 2-l993 pamphlet
17. Mga Katanungan Tungol sa Ilegal na Pangingisda 3-l993 brochure
16. Small Farm Reservoir Pilot Project 4-l993 flyer
15. Utilization of Sesbania sp as Green Manure to Upland Crops 1-l990 pamphlet
14. Primer on Fish Processing 3-l990 pamphlet
13. Paggamit ng Dinurog na Gintong Kuhol Bilang Dagdag na Pagkain ng Alagang Hayop 11-l99l flyer
12. Bicol Agricultural Profile l992 1-l992 brochure
11. Regional Facilities and Services 4-l992 brochure
10. Ang Paggawa ng Artificial Reef
Yari sa Gulong 8-l988 brochure
9. Golden Kuhol Recipes 7-1988 pamphlet
8. Salit Tanim Mais at Mungo 9-l988 pamphlet
7. Intercropping Corn With Mungo 10-l988 pamphlet
6. Pagtanim ng Gabi sa Ilalim ng Niyogan 10-l988 pamphlet
5. Pagsasaka sa Dahilig na Lupa 5-l989 pamphlet
4. Pagtanom nin Paminta sa Niyogan 6-l988 pamphlet
3. Pineapple Gabi Under Coconut 6-l989 pamphlet
2. Grow White Potato in the Lowlands 9-l989 pamphlet
1. Pagpapasuri ng Lupa 4-l987 brochure

NOTE: Umasenso Newsletter not included.
This is published quarterly from 1991 to date.GO UP
Copyright © 2002. Department of Agriculture.Region V
All Rights Reserved.