HOME

 ABOUT US

 PROGRAMS

 SPECIAL PROGRAMS

  SERVICES

 ARCHIVES

EVENTS

 WEB LINKS

 DIRECTORY


 

Meet our
REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR

JOSE V. DAYAO
PROFILE

Click here to see our FRONTLINE SERVICESThe Official Publication of Department of Agriculture
Regional Field Unit No.5
San Agustin,Pili, Camarines Sur Philippines

Temperature/time: Manila,Philippines

Best viewed in IE 6 or higher, 800 x 600 pixels screen If you have any problems or suggestions about the site pls. e-mail our webmaster

or the Chief, Regional Agriculture & Fisheries Information Division at darafid5@yahoo.com

 Panata para sa Higit na Masaganang Ani

Bawat butil ng palay ay buhay
Butil na tutugon sa suliranin ng kagutuman ng bayan.

Bilang mamamayang Pilipino,
Pinatunayan natin na kayang-kaya ng
Magsasakang Pinoy
Na higit pang pagyamanin ang palayan
Sa kabila ng matitinding mga pagsubok ng nagdaang taon.

Bilang mamamayang Pilipino,
Kinakaharap natin ngayon ang mas matinding hamon
Ito'y walang iba kundi ang hawanin ang landas ng masang
Magsasaka, pamahalaan, at ibang sector
Upang makamit ang kasiguruhan sa bigas o
Rice sufficiency sa taong 2013
At higit pang masaganang ani sa mga kasunod na taon.

Naninindigan tayo na tutuparin ang panatang ito
sa pamamagitan ng mas matibay na pagakakaisa at
Masiglang pagtutulungan ng bawat isa
Ng mabibisang kaalaman
At teknolohiya
Sa lika-kayang pagsasaka

Bilang mamamayang Pilipino,
Panata nami'y simulan
Na ang bayanihan
Tungo sa higit na masaganang bukas.

 

Summary of Seeds Certified by NSQCS
May 2012

   Sector/Province    Crop/Variety

 Approved Seed Class/No. of Bags/Samples
 Registered

Certified

 TOTAL
 Government
PhilRice Bicol
Ligao City

 PSB Rc 10
PSB Rc 18
NSIC Rc 222

220 (3)
140 (2)
100 (1)

 
130 (2)

1,006
Provincial Agricultural Center Albay

NSIC Rc 222
PSB Rc 18
 

 91 (2)
61 (2)
Catanduanes State College

NSIC Rc 160
NSIC Rc 138
NSIC Rc 216

NSIC Rc 138

 33 (1)
24 (1) 106 (2)

101 (2)
 Private Sector 
Daraga, Albay

NSIC Rc 222

50 (1)

3,104 
Legazpi City NSIC Rc 216  

 39(1)
Libon, Albay

PSB RC 18
NSIC Rc 214
NSIC Rc 222

 50 (1)
15 (1)

 100 (1)

70 (1)
 Polangui, Albay

PSB Rc 18
NSIC Rc 160
NSIC Rc 214
NSIC Rc 214
NSIC Rc 222
PSB Rc 18
PSB Rc 82

80 (1)

 145 (2)
200 (3)
77 (2)
300 (3)
177 (2)
169 (2)
 Ligao City

NSIC Rc 222
PSB Rc 18
PSB Rc 82
PSB Rc 18
 

90 (1)
590 (7)
75 (1)
70 (1)
 Oas, Albay

 NSIC Rc 216
PSB Rc 18
NSIC Rc 222
 

 100 (1)
482 (5)
225 (3)
 Vinzons, Cam. Norte

PSB Rc 82
NSIC Rc 122
NSIC Rc 150
PSB Rc 14
NSIC Rc 158
PSB Rc 82
NSIC Rc 122
PSB Rc 82
PSB Rc 122
 

 200 (2)
200 (2)
100 (1)
135 (2)
110 (2)
194 (2)
200 (2)
100 (1)
300 (3)

3,525 (52)
 Basud, Cam. Norte

 NSIC Rc 222
PSB Rc 14
 

50 (1)
50 (1)
 Talisay, Cam. Norte

 PSB Rc 14
NSIC Rc 160
NSIC Rc 222
NSIC Rc 150
NSIC Rc 138
NSIC Rc 222
PSB Rc 8241 (1)
25 (1)

  230 (3)
70 (2)
80 (1)


20 (1)
80 (1)
 Daet, Cam. Norte

 PSB Rc 10
PSB Rc 14
PSB Rc 82
NSIC Rc 222
NSIC Rc 130
PSB Rc 14
NSIC Rc 128
NSIC Rc 160
NSIC Rc 192
PSB Rc 82
NSIC Rc 222
NSIC Rc 160
PSB Rc 14
PSB Rc 82
PSB Rc 10


30 (1)
40 (1)

50(1) 72 (1)
100 (1)
100 (1)
70 (1)

50 (1)
70 (1)
50 (1)
40 (1)
23 (1)
100 (1)
40 (1)
240 (4)
140 (2)
125 (3)
 Goa, Cam. Sur

 PSB Rc 18
NSIC Rc 216
NSIC Rc 222
PSB Rc 82

 

32 (1)

 586 (6)
219 (3)
431 (5)

7,812 (107)
 Tigaon, Cam. Sur

 PSB Rc 18
 

 54 (1)
 Sagnay, Cam. Sur

 NSIC Rc 222
 

200 (3)
 Minalabac, Cam. Sur

 NSIC Rc 222
 

 120 (2)
 Bula, Cam. Sur

 NSIC Rc 194
 

 112(2)
 Magarao, Cam. Sur

 NSIC Rc 222
 

 79 (1)
 Canaman, Cam. Sur

 PSB Rc 10
NSIC Rc 194
 

 5 (1)
33 (1)
 Pili, Cam. Sur

NSIC Rc 222
PSB Rc 82
 

 359 (5)
73 (2)
 Baao, Cam. Sur

 PSB Rc 10
NSIC Rc 154
NSIC Rc 218
NSIC Rc 222
 

261 (4)
125 (2)
53 (1)
100 (1)
 Libmanan, Cam. Sur

 PSB Rc 10
PSB Rc 18
NSIC Rc 222
NSIC Rc 214
NSIC Rc 212
PSB Rc 10

 65 (2)
46 (2)
 384 (5)

1,600 (16)
600 (6)
872 8)
231 (3)
Calabanga, Cam. Sur

NSIC Rc 150
NSIC Rc 216
NSIC Rc 222
PSB Rc 82
PSB Rc 10
NSIC Rc 218
NSIC Rc 154
NSIC Rc 156
NSIC Rc 150
PSB Rc 14
PSB Rc 152
PSB Rc 146 19 (1)

25 (1)
29 (1)

17 (1)
13 (1)

 63 (1)
172 (1)
697 (6)
390(6)
54 (1)
76 (1)18 (1)


 Pandan, Catanduanes

 PSB Rc 82
PSB Rc 18

 
50 (1)

66 (1)
77 (1)

354 (6)
 Viga, Catanduanes

 NSIC Rc 214
NSIC Rc 222
 

 85 (1)
35 (1)
 Bato, Catanduanes

NSIC Rc 218
 

 41 (1)
 Milagros, Masbate

 NSIC Rc 222
NSIC Rc 146


180 (4)

 400 (1)

 580
 Sorsogon City

 PSB Rc 82
NSIC Rc 222
NSIC Rc 214

 50 (1)
50 (1)

 
200 (4)

780
Bulusan, Sorsoogon

NSIC Rc146

 15 (1)
 
 Gubat, Sorsoogon

 PSB Rc 82
PSB Rc 18
 

 200 (2)
90 (1)
 Castilla, Sorsoogon

 PSB Rc 18

 75 (2)
 
 Bulan, Sorsogon

 PSB Rc 18
 

 100 (1)
 Regional Total

Inbred Rice

 922 (27)

 15,233 (198)