Huwag magdala ng pork o pork products mula sa lugar na may ASF.